ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้แจ้งไว้ในเพสบุ๊คของกองฯ ว่า ปี 2555 ป.ตรี สอบ 22 เมษายน 2555 รับ 10,000 อัตรา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ติดตามข่าวสารได้ที่
http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/185891874787497