ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2555

รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2555  

ดาวน์โหลด รายละเอียดการรับสมัคร ได้จากหัวข้อทั้ง 3 ด้านล้าง