ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

ข่าวงานกับศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน กพ.

Gov Etc. ขอแนะนำแหล่งข่าวและข่าวการรับสมัครงานในหน่วยงานราชการที่อัพเดท
ในห้วงนี้มีข่าวการรับสมัครอัพเดทดังนี้
สมัครเข้ารับราชการ(ผ่านการสอบภาค ก)
รับสมัครพนักงานราชการ
น้องๆหรือทุกท่านที่ติดตามข่าวสารการรับสมัคร เข้ารับราชการ ท่านสามารถติดข่าวงานกับศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน กพ. ได้ที่ http://job.ocsc.go.th/