ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครช่างไฟฟ้า 20 อัตรา

สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งที่รับสมัคร 
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 9300-10230 บาท
จำนวน 20 อัตรา
รับสมคร 16 พ.ค. - 6 มิ.ย. 55 ในวันเวลาราชการ ณ กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กทม.
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ สถานที่สอบ วัน เวลา 11 มิ.ย. 55 http://www.personnel.moi.go.th