ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการหลายอัตรา

กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ
  • ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 2 ตำแหน่ง  
  • ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ 1 ตำแหน่ง  
  • ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง  
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 ตำแหน่ง  
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง 3 ตำแหน่ง  
  • ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 1 ตำแหน่ง  
  • ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง 1 ตำแหน่ง  
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ตำแหน่ง 
รับสมัคร วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูล ศูนย์สรรหาและเลือกสรร