ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับสมัคร “ทหารกองหนุน-อส.ทหารพราน” สอบเป็นตำรวจประจำ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,500 อัตรา

ขอบคุณรูปภาพ เฟ็สเพจกรมทหารพรานที่ 33 (ค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา)

ประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นชอบเปิดรับสมัคร “ทหารกองหนุน-อส.ทหารพราน” สอบเป็นตำรวจประจำ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,500 อัตรา พร้อมสั่งลดระยะเวลาการฝึกนายสิบตำรวจที่เพิ่งสอบได้จำนวน 2,125 อัตราที่จะบรรจุลง ศชต.ลงเหลือ 6 เดือน เพื่อเร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่   
  วันนี้ (22 ส.ค.) พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รอง ผบ.ตร. ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา จากนั้นได้มีข้อสั่งการไปยังหน่วยต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นที่สำคัญที่ต้องปรับเปลี่ยน คือ 1. การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ ผบ.ศปก.ตร.สน.ให้มีอำนาจบูรณาการสั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยที่ปฏิบัติ งานในพื้นที่ 3 จังหวัด เพื่อไม่เกิดความสับสนในการทำงาน
       2. มอบอำนาจหน้าที่ตวามรับผิดชอบการบริหารสั่งการในพื้นที่ 3 จังหวัดให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล รอง ผบ.ตร.(ปป.4) และพล.ต.ท.พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.41) รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ รวมทั้งสั่งและปฏิบัติแทนผบ.ตร.การสั่งการทำงานให้รอง ผบ.ตร.สามารถสั่งการได้ทุกสายงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน
   
       3. การเพิ่มขีดความสามารถด้านการสืบสวนคดีสำคัญ งานสอบสวน และนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. และพล.ต.ท.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นผู้รับผิดชอบกำหนดรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติในการเพิ่ม ประสิทธิภาพ โดยบูรณาการระหว่างพนักงานสอบสวน พนักงานสืบสวน พิสูจน์หลักฐาน การซักถาม อีโอดี บอมบ์ดาตาเซ็นเตอร์ รวมทั้งพิจารณาคัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
   
       4. เห็นชอบตามแนวเสนอของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล รอง ผบ.ตร.ที่จะแก้ปัญหากำลังพลขาดแคลน ให้รับสมัครสอบคัดเลือก 1,500 นาย จากทหารกองหนุนโดยมีคุณสมบัติ (1. เป็นบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกทหารใน 14 จังหวัดภาคใต้ (2. เคยปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดภาคใต้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (3. อาสาสมัครทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่หรือเคยทำงานในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี และทั้งหมดต้องจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อสอบคัดเลือกได้ให้พิจารณาเสนอ ก.ต.ช.ลดการฝึกอบรม เน้นการอบรมเรื่องอำนาจตามกฎหมายตา ม.วิอาญาและยุทธวิธีตำรวจ ทั้ง 3 กลุ่มต้องมีบุคคลรับรองเป็นผู้บังคับการกองพันขึ้นไป นอกจากนั้นยังมีหน่วย ตชด.ภ.4 และ บช.ภ.9 ที่ยังขาดแคลนกำลังให้สำนักงานกำลังพลพิจารณาหาแนวทางทดแทนกำลังที่ขาดแคลน ในโอกาสต่อไป สำหรับการสอบนายสิบตำรวจที่ผ่านมาที่บรรจุลงที่ ศชต. 2,125 อัตรา ให้ลดระยะเวลาการฝึกอบรมเหลือ 6 เดือนเพื่อเร่งลงไปทดแทนกำลังพลเดิมที่ขาดแคลนและอ่อนล้าจากการปฏิบัติ หน้าที่
   
       นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้เสริมกำลังพลร่ม 2 ชุดปฏิบัติการลงไปในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 1 ต.ค. 2555 ด้วย 5. วางระบบแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะระบบซีซีทีวีในการป้องกันเหตุในเขตเมืองอย่างเร่งด่วนหาจุดติดตั้ง ที่เหมาะสม ห้องคอนโทรลสามารถติดตามสถานการณ์ได้ 24 ชั่วโมง
ที่มาข้อมูลข่าวสาร  http://manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9550000103386