ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ และอาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 1700 อัตรา

การรับสมัคร
 • รับสมัครผ่านทาง http://www.policeadmission.org ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 16-31 ต.ค. 55
หน่วยรับผิดชอบคือ  ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ

 • ข้อแนะนำและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติในการสอบทาง www.tc-spb.com หรือ www.policeadmission.org
 • ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ 5 พ.ย. 55 ทาง www.tc-spb.com หรือ www.policeadmission.org
 • สอบวันที่ 11 พ.ย. 55 เวลา 1400-1630 
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้ทดสอบความเหมาะสมฯ 14 พ.ย. 55  ทาง www.tc-spb.com หรือ www.policeadmission.org
 • รายงานตัว ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมวัดขนาดร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา 
ทดสอบร่างกาย (ว่ายน้ำ-วิ่ง)  ตรวจร่างกาย  สอบสัมภาษณ์(ประกาศวัน เวลา สถานที่ทำการทดสอบ วันที่ 14 พ.ย. 55)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและตัวสำรอง ในวันที่ 27 พ.ย. 55 ทาง www.tc-spb.com หรือ www.policeadmission.org
 วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก (ข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ)
 • ความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 25  ข้อ
 • ภาษาไทย จำนวน 25  ข้อ
 • ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) จำนวน 25  ข้อ
 • เทคโนโลยนีสารสนเทศเบื้องต้น จำนวน 25  ข้อ
 • จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20  ข้อ
การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • ว่ายน้ำ 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่าผ่าน จึงจะมีสิทธิิสอบขั้นต่อไป
 • วิ่ง ระยะทาง 1000 เมตร ผู้ทำเวลา ไม่เกิน 4 นาที 30 วินาที ถือว่าผ่านจึงจะมีสิทธิสอบขั้นต่อไป
สอบสัมภาษณ์
ตรวจร่างกายโดยคณะกรรมการแพทย์ รพ.ตร.
ดูรายะเอียดการรับสมัครได้ที่นี่