ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี รวม 50 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี รวม 50 อัตรา  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (ชาย) จำนวน 42 อัตรา
  • นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (หญิง) จำนวน 8 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.