ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556

ตรวจสอบ สาเหตุปัญหาเรื่องการสมัครสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัคร บุคคลภายนอก (ชาย) วุฒิ ม.3 เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2556

อย่า ลืมไปตรวจสอบ สาเหตุปัญหาเรื่องการสมัครสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัคร บุคคลภายนอก (ชาย) วุฒิ ม.3 เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2556 http://www.rpca-admission.com/
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัคร บุคคลภายนอก (ชาย) วุฒิ ม.3
เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2556
ซึ่งจะเปิดให้สมัครออนไลน์ได้ถึง
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 16.00 น.
และต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556
(ตามเวลาปิดของธนาคารกรุงไทย ณ สาขา ที่ท่านใช้บริการ)


thairpca

สารพันปัญหา

คำร้องแก้ไข
ข้อมูลในใบสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

ตรวจสอบการ
แก้ไขใบสมัคร
 
บุคคลภายนอก ม.3-ชาย
 • สาเหตุที่ผู้สมัครบางรายไม่สามารถกรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดได้ (เช่น คนที่เกิดวันที่
  2 ม.ค.2539) เนื่องจากโปรแกรมอินเตอร์เน็ตเอ็กโพลเลอร์(IE : Internet Explorer) ที่ท่านใข้งานอยู่เป็นรุ่นเก่า (เวอร์ชั่น 7.0 ลงไป) ดังนั้น ข้อแนะนำ ให้ผู้สมัครเปลี่ยนไปใช้คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมอินเตอร์เน็ตเอ็กโพลเลอร์ IE เวอร์ชั่น 8.0 หรือสูงกว่านั้น
 • แจ้งผู้สมัครที่มีชื่อต้องแก้ไขรูปถ่าย (ดูรายชื่อ)ให้รีบเข้ามาแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน
  อังคาร 19 มี.ค.56 เวลา 12.00 น. หากเกินกำหนด จะไม่สามารถพิมพ์บัตรสอบได้!!!
 • ผู้สมัครที่ยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล สามารถตรวจสอบผลการดำเนินการได้ที่เมนู
  "ตรวจสอบการแก้ไขใบสมัคร" (ด้านบนขวามือ)
 • การยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล ให้ผู้สมัครรีบดำเนินการภายในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 
 • รร.นรต.จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลผู้สมัครระหว่างวันที่ 16-24 มี.ค.2556 


ขั้นตอน (รอบแรก) หลักสูตร-นักเรียนเตรียมทหาร(นตท.)
(ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
ประกาศรับสมัคร 25 ม.ค.56 เอกสารการสมัคร
คุณสมบัติเบื้องต้น บุคคล-ชาย วุฒิ ม.3
เกิดระหว่าง: 1 ม.ค.2539 - 31 ธ.ค.2542

สมัครเลย !!!คลิก!!!
กรอกใบสมัคร ตั้งแต่: 4 ก.พ.56 (ตลอดวัน)
ถึง:15 มี.ค.56 (เวลา16.00น.)
แก้ไขข้อมูลใบสมัคร ตั้งแต่: 4 ก.พ.56
ถึง: 16 มี.ค.56
**ดูที่วันไปรษณีย์ประทับตราเท่านั้น**
แก้ไขรูปถ่าย ตั้งแต่: 4 ก.พ.56
ถึง: 19 มี.ค.56 [12.00 น.]
**ผู้มีชื่อ แต่ไม่แก้ไขรูปภายในกำหนด
จะไม่สามารถพิมพ์บัตรสอบได้ !!!**
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ (วิธีพิมพ์บัตร) ตั้งแต่ 25 มี.ค.56 เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
ม.3 ชาย
สอบข้อเขียน 8 เม.ย.56
ม.ราม1-หัวหมาก และ ม.ราม2-บางนา
ประกาศผลสอบข้อเขียน
(รอบแรก)
10 เม.ย.56

  !!! คำเตือน !!!


หากพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดใน รร.นรต. เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ในการสอบเข้าเป็น นรต. 
และ นตท. ทาง รร.นรต. จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด  
ดังนั้นจึงขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าการสอบเข้าเป็น นรต.และ นตท. 
เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม มีมาตรฐาน และโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน หากท่านใดพบเห็นการกระทำผิดข้างต้น 
สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สถานีตำรวจทุกแห่ง  
หรือส่งอีเมลมาที่ admin@rpca.ac.th