ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ

กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
รับสมัครตั้งแต่ : วันที่ 22 เมษายน- 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556    จำวนวน 20 ตำแหน่ง
ดูรายละเอียดการรับสมัครที่นี่
  • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รับสมัครตั้งแต่ : วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556    7 ตำแหน่ง 
ดูรายละเอียดการรับสมัครที่นี่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ