ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แจ้งเตือนเกี่ยวกับ การรับสมัครบุคคลภายนอก การสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตำรวจ(นสต.)


บุคคลภายนอกสอบเป็นตำรวจ
กองการสอบแจ้งว่าการ รับสมัครคัดเลือก/การสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (นสต.) หรือชั้นประทวน 
จะรับสมัครเร็วๆนี้ 
ดูรายละเอียดการสอบในปีที่ผ่านมา
ติดตามการรับสมัครและข้อมูลได้ที่ กองการสอบ  http://rcm.edupol.org/ หรือที่บล็อกนี้