ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบ นายสิบตำรวจประจำปี 2556

แจ้งข่าวจากบล็อกเพื่อนบ้านคือ บล็อกตำรวจไทย http://thaicop.blogspot.com ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2556  โดยจะแบ่งสอบตามภูมิภาคเช่นเดิมครับ  สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครสอบ ก็ยังคงใช้วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าเช่นเดียวกับปีก่อนครับ  มีกำหนดการคร่าว ๆ ดังนี้
  1. ออกประกาศ และประกาศรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วันที่ 12 ก.ค.2556
  2. รับสมัครฯ ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 19 ก.ค. - 13 ส.ค. 56
  3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ  วันที่ 21 ส.ค. 56
  4. ออกปัญหาข้อสอบวันที่ 27 ส.ค. 56
  5. สอบข้อเขียน วันที่ 1 ก.ย. 56
  6. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 12 ก.ย. 56 และดำเนินการสอบรอบสอง ตรวจโรค ฯลฯ
  7. ส่งตัวเข้ารับการฝึกอบรม ตามศูนย์ฝึกอบรมตำรวจต่าง ๆ พร้อมกัน วันที่ 1 พ.ย. 56
อีกทั้งยังฝากเตือนเรื่องการเตรียมตัวมาอีกว่า "เตรียมตัวกันแต่เนิ่น ๆ นะครับ  อย่าเอาแต่อ่านหนังสืออย่างเดียว ออกกำลังกายกันด้วย เพราะปีที่แล้ว ตกในรอบว่ายน้ำหลายคน  รวมทั้งสายตาสั้นก็มีไม่น้อย บางแห่งตัวสำรองลำดับร้อยกว่า ได้เป็นนักเรียนนายสิบ เพราะบรรดาลำดับต้น ๆ สอบตกรอบสองไปเยอะมาก
จำนวน 1,593 อัตรา  สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.rcm.edupol.org 
หรือ www.policeadmission.org

ข้อมูลการสอบวิชาที่สอบจากกองการสอบ กองบัญชาการศึกษาในปีนี้ 

สายอำนวยการและสนับสนุนการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ธุรการ) ในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดูรายละเอียดที่นี่

วิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที
1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ประกอบด้วย
1.1 ความสามารถทั่วไป จำนวน 20 ข้อ
1.2 ภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ
2.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 80 คะแนน) ประกอบด้วย
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ข้อ
2.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 20 ข้อ
2.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 20 ข้อ
2.4 สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม จำนวน 20 ข้อ

สายป้องกันและปราบปราม
การคัดเลือกบคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) ดูรายละเอียดที่นี่

การคัดเลือกบคคลภายนอก ผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) และมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดูรายละเอียดที่นี่

วิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที
1. ความสามารถทั่วไป จำนวน 25 ข้อ
2. ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ
3. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ
4. เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น จำนวน 25 ข้อ
5. จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ

ที่มาข้อมูลข่าวสาร  
  • กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
  • บล็อกตำรวจไทย http://thaicop.blogspot.com
ตำแหน่งที่เปิดสอบในปี 2556