ฝากข่าวการรับสมัคร


หน่วยต่างๆหรือผู้ที่สนใจสามารถฝากข่าวการรับสมัครงานโดยส่งรายละเอียด Admin จะนำประชาสัมพันธ์ในบล็อกโดยเร็วที่สุด ส่งข้อมูลได้ที่ igoho2008@gmail.com

Custom Search

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แจ้งเตือนเกี่ยวกับ การรับสมัครบุคคลภายนอก การสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตำรวจ(นสต.)


บุคคลภายนอกสอบเป็นตำรวจ
กองการสอบแจ้งว่าการ รับสมัครคัดเลือก/การสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (นสต.) หรือชั้นประทวน 
จะรับสมัครเร็วๆนี้ 
ดูรายละเอียดการสอบในปีที่ผ่านมา
ติดตามการรับสมัครและข้อมูลได้ที่ กองการสอบ  http://rcm.edupol.org/ หรือที่บล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การรับสมัครสอบตำรวจที่ผ่านมาในปี เพื่อประกอบการเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน

 • รับสมัครทหารเกณฑ์ พ.ศ. 2556

ภ.7 (ภ.7 และ บช.ส.), บช.น. และ บช.ตชด.
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2556
รับสมัครทหารเกณฑ์ พ.ศ. 2555

 • ศชต.
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ และอาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนดำรงตำแหน่งในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555


 • รับสมัครบุคคลภายนอก 10,000 อัตรา พ.ศ.2555 (สายป้องกันปราบปราม)
บช.ศ., บช.น., ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ศชต. และบช.ตชด.
การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555
(สายป้องกันปราบปราม)
 

 • รับสมัครบุคคลภายนอก 10,000 อัตรา พ.ศ.2555 (สายอำนวยการและสนับสนุน)
บช.ศ. และสตม.
การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2555
(สายอำนวยการและสนับสนุน)


วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.เรื่อง รับสมัครศิษย์เก่า รร.ตชด. เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ ทำหน้าที่ ครู รร.ตชด. ปี 2556

ครูแก้ม ครู ตชด.ผู้เสียสละ ขอบคุณภาพจาก www.kruinter.com
ตำแหน่ง ครู (ปท.1) ในสังกัดต่างๆ ของ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน จำนวน 80 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 11 จำนวน 3 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 12 จำนวน 3 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 13 จำนวน 6 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 14 จำนวน 4 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 21 จำนวน 3 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 22 จำนวน 3 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 23 จำนวน 3 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 24 จำนวน 3 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 31 จำนวน 3 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 32 จำนวน 3 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 33 จำนวน 10 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 34 จำนวน 10 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 41 จำนวน 6 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 43 จำนวน 6 อัตรา
 • กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 44 จำนวน 14 อัตรา

กรมประมงรับสมัครพนักงานราชการในห้วงนี้ พ.ค. 56

 
 • รับสมัครพนักงานราชการสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนล่าง สงขลา ตำแหน่งกะลาสี (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการสำนักงานประมงจังหวัดระยอง ตำแหน่งนักวิชาการประมง (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (รายละเอียด)
ที่มาข้อมูลข่าวสาร  กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง http://www.fisheries.go.th/personnel

กรมการบินพลเรือนรับสมัครงาน ; รับราชการและพนักงานราชการ ในห้วงนี้ พ.ค. 56

ตำแหน่งสอบรับราชการได้แก่
 • ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 1 ตำแหน่ง
 • ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 7 ตำแหน่ง
 • ตำแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน 1 ตำแหน่ง
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ
(รับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2556)

ตำแหน่งพนักงานราชการได้แก่
 • ตำแหน่งบุคลากร 1 ตำแหน่ง
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งบุคลากร (รับสมัครระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2556)


รับสมัครออนไลน์ได้ที่ http://job.aviation.go.th/

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กรมการกงสุลจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล จำนวน 3 อัตรา

ด้วยกรมการกงสุลจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ
 • บรรจุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา 
 • ยื่นใบสมัครตั้งแต่ 3-9 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ ชั้น 3 อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่